Рекомендации Рабочей группы ст. 29
Acest Grup de lucru a fost instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE. Acesta este un organ consultativ european independent pentru protecţia datelor şi a confidenţialităţii. Atribuţiile acestuia sînt descrise la articolul 30 din Directiva 95/46/CE şi articolul 15 din Directiva 2002/58/CE.

Avizul Denumirea  
1/2010
privind conceptele de „operator” și „persoană împuternicită de
către operator”
4/2007 privind conceptul de date cu caracter personal
   
   
   


Поиск

Galerie videoО НЦЗПД      Деятельность      Пресс-служба      Законодательство      Консультативный совет  
   Прозрачность принятия решений      Полезная информация      Процедура регистрации      Дети и защита персональных данных  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© НЦЗПД
Создание и техническая поддержка: Центр специальных телекоммуникаций
Статистика посетителей: 3204365