Ştiri
Acord de cooperare dintre CNPDCP și Uniunea Avocaților

La 12 aprilie 2017, directorul Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP), domnul Eduard RĂDUCAN, și președintele Uniunii Avocaților, doamna Nina LOZAN, au încheiat un Acord de cooperare între instituțiile pe care le reprezintă.

Astfel, principalele obiective ale Acordului sînt: promovarea, prin eforturi comune, a conceptelor: „viaţă privată” şi „protecţia datelor cu caracter personal”, precum şi cooperarea în vederea sporirii gradului de percepţie de către avocați a principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal şi de conştientizare a necesităţii asigurării dreptului la protecția datelor cu caracter personal.   

Parteneriatul încheiat între CNPDCP şi Uniunea Avocaților se înscrie în lista acţiunilor necesar a fi întreprinse în vederea realizării Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 și constituie o parte componentă a eforturilor în vederea asigurării protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private.


                                                                                                                                                                     Direcția juridică și relații cu publicul                                                  
 


 
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3147209