Ştiri
Seminarul de instruire a angajaților Centrului Militar al mun. Chișinău

La 04 aprilie 2017, la invitația conducerii Centrului Militar al mun. Chișinău, reprezentantul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a participat la un seminar de instruire, care a avut drept scop familiarizarea angajaților entității menționate cu aspectele generale privind domeniul protecției datelor cu caracter personal în Republica Moldova.

În cadrul evenimentului, la care au participat aprox. 50 de angajați, reprezentantul CNPDCP a reiterat principalele aspecte ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal, principiile de prelucrare, importanța asigurării unui regim adecvat de securitate și confidențialitate a acestora, obligaţia respectării drepturilor subiecţilor de date cu caracter personal, responsabilitatea purtată etc.

O deosebită atenție a fost acordată problemei privind condițiile de dezvăluire și, respectiv, de acces la anumite informații oficiale cu accesibilitate limitată (date cu caracter personal), fiind propuse soluții în special pentru situațiile problematice de refuz periodic, din partea entităților publice medicale de a furniza informația necesară Centrului militar în vederea îndeplinirii normale a prerogativelor legale cu care este abilitat.

Evenimentul a fost unul interactiv, audienții demonstrînd receptivitate şi interes faţă de domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                     Direcția juridică și relații cu publicul


 

 
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3147208