Ştiri
Un nou ciclu de instruiri destinat funcţionarilor publici

În contextul mediatizării pe larg în presa națională a cazurilor de restricționare, din partea autorităților publice, a accesului la informațiile oficiale cu accesibilitate limitată, în special la cele ce conțin date cu caracter personal, a căror dezvăluire ar putea constitui o imixiune în viața privată a persoanei, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) cu suportul Cancelariei de Stat a iniţiat, la 09 martie 2017, ciclul de instruiri a funcționarilor publici din cadrul autorităților publice centrale.

La instruire au participat 25 de funcţionari publici, reprezentanţi din subdiviziunile juridice şi subdiviziunile (persoanele) responsabile de protecţia datelor cu caracter personal.  

În cadrul evenimentului s-a pus accentul pe aspectele practice și oferite  recomandări asupra aplicării prevederilor art. 10 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, art. 7 și 8 din Legea privind accesul la informație, în scopul garantării accesului la informații de interes public, precum și asigurării unui echilibru între dreptul la libera exprimare și dreptul la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private a persoanei fizice.

Totodată, în scopul familiarizării funcţionarilor publici cu reglementările domeniului protecţiei datelor cu caracter personal, CNPDCP urmează să desfăşoare mai multe cursuri de instruire destinate funcţionarilor publici. 

                                                                                                                                                                        Direcția juridică și relații cu publicul

 
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3147195