Ştiri
Funcționari publici instruiți în domeniul protecției datelor cu caracter personal

La 30 noiembrie 2017 a fost finalizat ciclul cursurilor de dezvoltare profesională cu genericul ,,Protecția datelor cu caracter personal în serviciul public și sistemul administrației publice” și destinat funcționarilor publici de conducere/execuție responsabili de domeniul respectiv din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Astfel, au fost instruiți 33 de funcționari publici, care au salutat inițiativa unui asemenea curs de dezvoltare profesională și au remarcat totodată importanța asigurării protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Urmează a menționa că pe parcursul anului 2017, de către Academia de Administrare Publică în colaborare cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, au fost organizate în total 4 cursuri, în cadrul cărora au fost instruiți 113 funcționari publici din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, avînd drept obiective prioritare:
-    actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs privind concepţiile generale și cadrul normativ ce reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal în serviciul public;
-    dezvoltarea la participanţi a abilităţilor de asigurare a protecției datelor cu caracter personal.

Direcția juridică

 
 
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3204321