Ştiri
Practica Lituaniei privind depersonalizarea și publicarea hotărîrilor judecătorești

Prezentăm mai jos poziția oficială a Autorității de protecție a datelor cu caracter personal din Lituania (răspunsul în engleză se anexează) la întrebările CNPDCP, privind depersonalizarea și publicarea hotărârilor judecătorești.

Traducere neoficială


1.    În ţara Dvs. hotărârile judecătoreşti se publică în spaţiul on-line de către instanţa de primul, al doilea şi al treilea nivel ?
Da (http://liteko.lt/viesasprendimupaieska/detalipaieska.aspx?detali=2)

2.    Hotărârile se publică integral inclusiv cu numele, prenumele, adresa de domiciliu etc. ale părţilor sau acestea se anonimizează ?
Toate hotărârile judecătorești se publică în mod depersonalizat.

3.    În spaţiul on-line există posibilitatea de a căuta în baza de date după numele şi prenumele persoanei ?
Nu.

4.    Există hotărâri publicate în care s-ar include expres numele, prenumele persoanei abuzate sexual inclusiv minorii, date ce ar constituie secret de stat, date despre starea de sănătate/date medicale, date privind secretul medical, date privind viziunile religioase sau politice etc. ?
Da.

5.    Care este termenul limită de stocare al acestor hotărâri judecătoreşti şi dacă acestea se radiază după o anumită perioadă de timp?
Deoarece toate hotărârile judecătorești se publică doar în mod depersonalizat, nu există o limită de timp pentru stocarea deciziilor judecătorești menționate la punctul 4 și astfel de decizii vor fi radiate imediat, inclusiv din rezultatele de căutare.

6.    Dacă s-ar adresa persoana către o instanţă de judecată pentru ai anonimiza datele, instanţa de judecată ar fi obligată să şteargă datele cu caracter personal ?
Consultați răspunsurile de mai sus.

7.    Hotărârile judecătoreşti casate sau anulate de către instanţa ierarhică sînt afişate on-line ? În ce cazuri sunt eliminate?
Vedeți raspunsul la întrebarea 2.

8.    Jurnaliştii, cercetătorii de ştiinţă, avocaţii din ţara Dvs. au acces on-line la toate hotărârile judecătoreşti integrale fără a fi anonimizate?
Nu.
9.    În contextul Regulamentului general privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016, publicarea în spaţiul on-line a hotărârilor judecătoreşti fără a fi anonimizate ar fi o încălcare ?
Da.

10.    Cadrul juridic național permite / obligă publicarea deciziilor judecătorești în formă integrală sau depersonalizată?
Da, conform Rezoluției nr. 13P-146- (7.1.2) a Consiliului judecătorilor privind aprobarea regulilor de publicare a hotărârilor judecătorești și a deciziilor în cazurile disciplinare judiciare (27.09.2015).

11.    Cunoașteți / aveți vreo experiență în cazuri similare care implică publicarea hotărârilor judecătorești?
Nu.

12.    Autoritatea dvs. a emis sancțiuni în ceea ce privește instanțele? Dacă da, cum a reacționat instanța sau a executat sancțiunea?
Nu.

13.    Exista o bază de date privată care ar fi expusă public şi ar conţine informaţii cu privire la judecători în care să fie încărcate cv-urile acestora, sancţiunile administrative suportate precum şi sistematizată orice informaţie apărută în mass-media despre aceştia. (de tipul www.magistrat.md) ?

Inspectoratul de Stat privind Protecția Datelor din Republica Lituania nu cunoaște o bază de date privată analogică.

Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3204329