Ştiri
Anunț cu privire la inițierea consultării publice a proiectelor de lege în domeniul protecției datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova informează despre inițierea consultării publice pe marginea a două proiecte de acte legislative:

1.    proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
2.    proiectul legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor al Republicii Moldova.

Ambele proiecte au fost elaborate în contextul executării măsurilor de ordin legislativ prevăzute în Strategia naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013–2018 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobat prin Legea nr. 229 din 10 octombrie 2013, în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07 octombrie 2014, precum şi în Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare ale Guvernului și Parlamentului pentru semestrul II a anului 2017.

Subsecvent, prevederile propuse au fost elabotare în vederea transpunerii noului  pachetul legislativ privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene, publicate la 4 mai 2016 și care corespund întru totul principiilor europene de protecție a datelor cu caracter personal, prevăzute de:


- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – care are drept obiectiv de a stabili reguli unitare/comune pentru toate țările membre UE privitor la dreptul la protecția datelor cu caracter personal și statutul, sarcinile și garanțiile autorităților de supraveghere a domeniului protecției datelor cu caracter personal din Uniunea Europeană – cerințe care în mod corespunzător vizează autoritățile de supraveghere din afara Uniunii Europene, din perspectiva angajamentelor țărilor non-membre UE prin care s-au obligat să transpună iquis-ul european în vederea corespunderii regimului juridic european;

- Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului - care are drept obiect de a stabili normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi al prevenirii acestora.

- Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave – care are drept obiectiv, asigurarea dreptului fundamental al persoanei fizice la protecția datelor cu caracter personal atunci cînd datele acesteia sînt stocate în registrul pasagerilor şi sînt utilizate pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave.

Textul proiectelor menționate, inclusiv notele informative pot fi consultate pe pagina web oficială a Centrului, compartimentul „Transparența în procesul decizional”, subcompartimentul „Anunţuri privind organizarea consultării publice şi proiecte de decizii” (http://datepersonale.md/md/transp_consult/)

Invităm toate persoanele interesate, în special experții și specialiștii din domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și a altor discipline conexe, reprezentanții societății civile şi ai autorităților publice etc. să înainteze propuneri/recomandări pe marginea acestor două proiecte, pînă la 20 octombrie 2017, inclusiv la adresa e-mail: jurist@datepersonale.md.                                                                                                                                                      Direcţia juridică


 
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3204333