Ştiri
Supravegherea video la locul de muncă

    La general, prelucrarea datelor cu caracter personal în raporturile de muncă (inclusiv supravegherea video) este reglementată atît de prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal cît și de către prevederile art. 91-94 Codul muncii.
   Camerele video în ultima perioadă de timp, sînt utilizate tot mai des de către angajatori, care sub pretextul asigurării securității bunurilor și securității persoanelor fizice, adesea le utilizează în scopul de a monitoriza de la distanță comportamentul angajaților.
    Mai mult ca atît, aceste dispozitive video în unele cazuri înregistrează și audio.
  Astfel, reieșind din faptul că dreptul angajatorului de monitorizare a angajaților inclusiv prin mijloace video nu este unul absolut, supravegherea ar putea fi acceptată dacă în anumite circumstanțe este limitată, proporțională, transparentă și justificată.
   De menționat că aflarea la locul muncă nicidecum nu privează angajatul de dreptul la viața privată.
   În acest sens, pentru a asigura proporționalitatea dintre dreptul la viața privată și un eventual interes legitim urmărit de către angajator, la nivel național, supravegherea video este permisă doar dacă este notificată și autorizată de către Centru.
   Cu alte cuvinte, înaintea punerii în funcțiune a camerelor video de către angajator (care pot fi montate atît pe perimetrul sediului cît și în spațiile de lucru), acesta este obligat să prezinte Centrului, regulamentul intern intitulat ,,Politica de securitate la prelucrarea datelor cu caracter personal”, în care urmează a fi consemnate următoarele informații:
    -    să indice expres numărul camerelor, poziționarea acestora precum și unghiul de captare;
    -    să justifice necesitatea montării prin indicarea scopului și existența consimțămîntului subiecților de date;
    -    să specifice perioada de stocare a imaginilor video;
    -    să indice cine va avea acces la înregistrările video și în ce condiții aceste informații pot fi extrase și utilizate;
    -    să indice în preajma fiecărei camere pictograma de forma prestabilită de Centru;
    -    precum și alte cerințe prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010.
    Urmare a prezentării acestor informații, Centrul poate autoriza prelucrarea sau poate interzice total sau parțial această eventuală prelucrare, în situația în care scopul declarat este incompatibil sau excesiv.
    Angajatorul nu este în drept:
    -    să monteze camere video ascunse;
    -    să înregistreze audio prin intermediul acestor dispozitive;
    -   să poziționeze camerele video spre spațiul de lucru al angajatului, cu excepția situației cînd acest fapt se justifică (spre exemplu în cazul operatorilor de schimb valutar, sau în cazul angajaților băncilor însă camera urmează a fi poziționată în așa fel încît să fie captate doar mîinile angajatului însă nu și spațiul de muncă);
   -    să monteze camerele video în spațiile în care angajații mizează pe o așteptare de intimitate rezonabilă (cum ar fi camerele de baie);
   -    să utilizeze imaginile video în scop de sancționare disciplinară sau de supraveghere privind orele petrecute la serviciu;
   -    să focalizeze prin zoom pe un anumit angajat;
   -    să filmeze spațiul public fără necesitate.
Urmează a fi menționat că potrivit raționamentelor CtEDO, spațiul de lucru (biroul precum și bunurile din acesta ce vizează un anumit angajat) sînt asimilate noțiunii de ,,inviolabilitate de domiciliu”, în acest sens, persoana poate miza pe asigurarea intimității în spațiul de muncă, iar angajatorul urmează să aprecieze disciplina de muncă prin utilizarea camerelor video cu un grad de discreție corespunzător.
În cazul în care angajatorul va efectua supravegherea video fără autorizarea Centrului, sau cu încălcarea drepturilor subiecților de date, acesta riscă la sancțiunea de peste 20 de mii lei și cu suspendarea activității de la 6 luni la 1 an.
Mai mult, orice angajat care a suferit în urma unei astfel de prelucrări este în drept de a solicita în instanța de judecată repararea prejudiciilor materiale și morale.


                                      
 
                                                                                                                                                                           Direcția evidență și control

                       
 
Căutare

Galerie videoDespre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă      Procedura de notificare      Copiii și protecția datelor  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 3147185