Mesajul Directorului


Felicitări cu ocazia sărbătorilor naționale

 Stimaţi concetăţeni,


Cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova și a Sărbătorii ”Limba noastră” am plăcutul prilej şi deosebita onoare de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări. Aceste două sărbători au o importanță deosebită, care semnifică aspirația poporului moldovenesc la auto-determinare și libertate.


Orice domeniu al vieţii cotidiene necesită aportul fiecăruia dintre noi, pentru ca rezultatele obţinute să ne aducă sincera mulţumire sufletească. Fiecare dintre noi în mod individual, precum şi prin efortul întregului popor contribuim la consolidarea şi dezvoltarea statalității Republicii Moldova, la păstrarea culturii, obiceiurilor și tradițiilor, la ridicarea nivelul de trai al cetăţenilor și la viitorul Moldovei.


Îmi exprim ferma convingere că poporul Republicii Moldova este capabil să reunească forțele și să depună toate eforturile necesare întru bunăstarea și prosperarea meleagului natal.


Cu această ocazie, Vă adresez cele mai calde urări de bine, sănătate, noroc, fericire, încredere în viitor și noi realizări, sperînd că prin eforturi comune și responsabilitate reciprocă vom reuși să consolidăm un stat bazat pe principii democratice, echitate socială, înaintînd spre prosperitatea poporului şi spre valori nobile.


Cu deosebit respect,


Vitalie PANIŞ    
Director 


 Căutare
Despre CNPDCP      Activitate      Serviciul de presă      Acte legislative şi normative      Consiliul consultativ  
   Transparenţa în procesul decizional      Informaţie utilă     
2009© CNPDCP
Elaborarea şi suport tehnic:  Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Statistica vizitatorilor: 1903201